Sjøholt - Haukås Næringspark


Prolima AS eier en byggeklar næringstomt i Haukås Næringspark på Sjøholt i Ålesund Kommune. Tomten er på i overkant av 7 mål og er grovplanert. 


For øyeblikket er tomtearealet utleid til lagerplass, men vi ønsker å utvikle denne tomten videre. Har du behov for verkstedarealer eller lagerplass innomhus? Ta kontakt for en uforpliktende prat. 

Haukås Næringspark
Haukås Næringspark
Oversikt over tomten sett østover
Haukås Næringspark
Haukås Næringspark
Tomten har direkte tilkomst fra vei inn i industriområdet
Haukås Næringspark
Haukås Næringspark
Tomten er ferdig planert og klar for bygging
Haukås Næringspark
Haukås Næringspark
Tomten sett mot sørvest